Opłaty za działkę przed Konferencja Delegatów są traktowane jako zaliczka. 

Faktyczne rozliczenie nastąpi po ustaleniu wysokości opłat na Konferencji (mogą ulec zmianie na plus lub minus).

Działkowcy, którzy wpłacili zaliczkę, podczas regulowania należności za energię elektryczną,

otrzymają dowód wpłaty z rozbiciem na poszczególne pozycję:

" Energia elektryczna, Składka członkowska, Opłata za śmieci itd ".