snieg-ruchomy-obrazek-0035

Opłaty za działkę przed Konferencja Delegatów są traktowane jako zaliczka. 

Faktyczne rozliczenie nastąpi po ustaleniu wysokości opłat na Konferencji (mogą ulec zmianie na plus lub minus).