Wiosenny przegląd działek  miał miejsce od dnia 6 do 9 czerwca 2017 roku.

Na poszczególnych ogrodach komisje dokonały przeglądu pod kątem zagospodarowania, 

wyglądu estetycznego oraz wykonania zaleceń z przeglądu jesiennego. 

 
 
 
 

Wyniki przeglądu w zakładkach sektorów 

 Przypominamy o zakazie wyrzucania 

   do kontenera na odpady komunalne

 trawy, gałęzi, ścinek z żywopłotów i krzewów ozdobnych

Wyznaczone miejsca do składania gałęzi:

sektor "Odra-1" - obok biura Zarządu

sektor "Tęcza" na tzw. "placu Mariana"

sektor "Koszyka" - skrzyżowanie aleji pierwszej i drugiej

 

Działkowcu reaguj zdecydowanie na przypadki wyrzucania śmieci

w miejscach niedozwolonych, powiadom Straż Miejską lub Policję.

Nielegalne wysypiska na drogach dojazdowych do działek zmuszają nas

do ponoszenia dodatkowych wydatków w celu ich uprzątnięcia,

Ponieważ są tam również elementy zielone, które mogą pochodzić

z naszych działek, służby porządkowe uważają, że usunięcie ich należy do Zarządu.

Wszystkie te miejsca są obecnie monitorowane.