Zalecenia: 

 

 

1. Rozważyć wykonanie ogrodzenia zewnętrznego od działki 3/IIC do alei XIX (ok.45m ) 

    lub do alei XVIII (ok.60 m ),

    częściowo po byłym wyrobisku - w celu zapobieżenia dalszej dewastacji działek przez dzikie sarny,

2. Dokończyć naprawę  nawierzchnię od alejki nr XIII do alejki XVI oraz odcinka  drogi dojazdowej 

    od ulicy Koszyka do alei XVI przed bramą wjazdową do ogrodu i kontenerów na odpady. 

3. Przyciąć przerastające na główną alejkę pędy krzewu ozdobnego na działce XVI/nr 28.    (Regulamin ROD!)

4. Do wymiany eternitowe okładziny boczne altany na działce nr III/15,

5. Rozważyć zlecenie demontażu fragmentów „starego” ogrodzenia zewnętrznego przy alejkach XI A i III B 

    sąsiadujących z nowym ogrodzeniem  Osiedla Kasztelańskiego oraz wyrównanie alejki III B.

 6. Przeprowadzić konserwacje: tablicy informacyjnej przed aleją XI A i bramy wjazdowej do alei III.

7. Podjąć  działania umożliwiające usunięcie starych i niebezpiecznych drzew z działek nr 12/XIA i 17/XIX.

 

  

 

Zalecenia:  
 
 
1. Rozważyć wykonanie ogrodzenia zewnętrznego od działki 3/IIC do alei XIX (ok.45m ) lub do alei XVIII     (ok.60 m )- częściowo po byłym wyrobisku - w celu zapobieżenia dalszej dewastacji działek przez dzikie sarny,
2. Dokończyć naprawę  nawierzchnię od alejki nr XIII do alejki XVI oraz odcinka  drogi dojazdowej od ulicy Koszyka do alei XVI przed bramą wjazdową do ogrodu i do kontenerów na odpady komunalne.
3. Przyciąć przerastające-  na główną alejkę - pędy krzewu ozdobnego na działce XVI/nr 28.    (Regulamin ROD!)
4. Do wymiany eternitowe okładziny boczne altany na działce nr III/15,
5. Rozważyć zlecenie demontażu fragmentów „starego” ogrodzenia zewnętrznego przy alejkach XI A i III B sąsiadujących z nowym ogrodzeniem Osiedla Kasztelańskiego oraz wyrównanie alejki III B.
6. Przeprowadzić konserwacje: tablicy informacyjnej przed aleją XI A i bramy wjazdowej do alei III. 
7. Podjąć  działania umożliwiające usunięcie starych i niebezpiecznych drzew z działek nr 12/XIA i 17/XIX.