Zalecenia:  

1. Usunąć niebezpieczny nadmiar żwiru rozsypanego przed działką nr 25a w alei I, oraz gumowy pas 

    z przenośnika taśmowego przed działką nr 64 w alei X,

2. Przycięcie niezgodnych z regulaminem  przyrostów 2-ch iglaków przy  wejściu  na działkę nr 31 a w alei I. 

3. Działki rekomendowane do udziału w konkursach okręgowych w roku 2018: I/48, IX/3,  X/ 19 i 54.  

4. Dokonano pomiaru weryfikacyjnego działki nr 66a/I  – skorygowana powierzchnia użytkowa wynosi 220 m2.

 

Zalecenia:  
 
 
1. Usunąć niebezpieczny nadmiar żwiru rozsypanego przed działką nr 25a w alei I, oraz gumowy pas 
z przenośnika taśmowego przed działką nr 64 w alei X,
2.   Przycięcie niezgodnych z regulaminem  przyrostów 2-ch iglaków przy  wejściu  na działkę nr 31 a w alei I. 
3.  Działki rekomendowane do udziału w konkursach okręgowych w roku 2018: I/48, IX/3,  X/ 19 i 54.  
4.  Dokonano pomiaru weryfikacyjnego działki nr 66a/I  – skorygowana powierzchnia użytkowa wynosi 220 m2.