Uwaga!!! Od 6 grudnia 2019 roku do 1 marca 2020 roku firma Remondis nie będzie odbierała odpadów z naszych działek. Prosimy o nie wyrzucanie odpadów w tym okresie * Od 6 grudnia 2019 roku do 1 marca 2020 roku firma Remondis nie będzie odbierała odpadów z naszych działek. Prosimy o nie wyrzucanie odpadów w tym okresie * Od 6 grudnia 2019 roku do 1 marca 2020 roku firma Remondis nie będzie odbierała odpadów z naszych działek. Prosimy o nie wyrzucanie odpadów w tym okresie *

 

 

 

Ze względu na ścisłą kontrolę 
na wysypisku odpadów prosimy

nie składować sprzętu gosp. domowego:

lodówki, kuchenki elektryczne, meble itp.

oraz materiałów budowlanych:

okna, drzwi, wiadra po farbie itp.,

ponieważ grozi to cofnięciem transportu z wysypiska,

w/w sprzęt należy wywieść na własny koszt do utylizacji.

Przypominamy o zakazie wyrzucania do kontenera:

trawy, gałęzi, ścinek z żywopłotów i krzewów ozdobnych.

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykaz działkowców do wyróżnienia „Za wzorową uprawę działki” 
na uroczystościach Dożynkowych z okazji Jubileuszu 35-lecia PZD 
 
 
- Ogród „Odra-1”
 
 
 1.  Małgorzata Rajfur, Mariusz - konkurs krajowy    „Wzorowa działka roku”       I/26                     
 2.  Jakimowicz Maria, Edward - konkurs okręgowy „Wzorowa działka rekreacyjna roku” VIII/5   
 3. Wiliński Waldemar, Danuta   - konkurs okręgowy    „Wzorowa działka roku”        X/10
 1. Mazur Zenon, Joanna        X/54
 2. Pałka Krystyna, Euzebiusz IX/3
 3. Rogowski Józef I/48
 4. Dudek Mariola VI/1
 5. Szyper Józef VI/3
 6. Zając Ryszard, Wiesława X/5
 7. Rzepczyński Ferdynand X/38
 8. Praszel Anna, Mirosław X/78
 9. Piórkowski Aleksander, Irena X/112
10. Popławska Karina I/23a
11.Maciejczyk Bożena I/33
12. Jadczak Alicja I/75
13. Zalewski Franciszek       III/31
14. Pietrzak Wiesław X/13
15.Kasperek Dorota X/15
 
- Ogród „Koszyka”
9.  Grajcar Joanna IIA/2
10.  Zawadecka Janina IIC/3
11.  Kotas Michał III/16
12.  Mazurek Halina, Marian   X/8
13.  Marszal Kazimierz XVI/29a
14.  Słowikowska Magdalena, Zenon       XVIII/15
15.  Golisz Władysław XVI/4
 
 
- Ogród „Międzypole”
16.  Musor Zbigniew IX/3
17.  Bagiński Zbigniew IX/32  
18.  Płaskota Anna IX/34
19.  Stasiak Czesław, Jadwiga XX/2
 
 
 
 
 
 
- Ogród „Tęcza”
 
20.Jachymik Halina, Tadeusz VC/3
21.Serwa Agnieszka VC/13
22.Popławski Władysław         V/7
23.Olechnowicz Daniel V/5
24.Wituch Andrzej VD/14
 
  
 

Wyznaczone miejsca do składania gałęzi:

sektor "Odra-1" - obok biura Zarządu

sektor "Tęcza" na tzw. "placu Mariana"

sektor "Koszyka" - skrzyżowanie aleji pierwszej i drugiej 

sektor "Międzypole" - wyznaczone miejsce obok parkingu

 

 

   

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze względu na ścisłą kontrolę na wysypisku odpadów prosimy

nie składować sprzętu gosp. domowego:

lodówki, kuchenki elektryczne, meble itp.

oraz materiałów budowlanych:

okna, drzwi, wiadra po farbie itp.,

ponieważ grozi to cofnięciem transportu z wysypiska,

w/w sprzęt należy wywieść na własny koszt do utylizacji.

Przypominamy o zakazie wyrzucania do kontenera:

trawy, gałęzi, ścinek z żywopłotów i krzewów ozdobnych.

 

 

 
 
Wykaz działkowców do wyróżnienia „Za wzorową uprawę działki” 
na uroczystościach Dożynkowych z okazji Jubileuszu 35-lecia PZD 
 
 
- Ogród „Odra-1”
 
 
 1.  Małgorzata Rajfur, Mariusz - konkurs krajowy    „Wzorowa działka roku”       I/26                     
 2.  Jakimowicz Maria, Edward - konkurs okręgowy „Wzorowa działka rekreacyjna roku” VIII/5   
 3. Wiliński Waldemar, Danuta   - konkurs okręgowy    „Wzorowa działka roku”        X/10
 1. Mazur Zenon, Joanna        X/54
 2. Pałka Krystyna, Euzebiusz IX/3
 3. Rogowski Józef I/48
 4. Dudek Mariola VI/1
 5. Szyper Józef VI/3
 6. Zając Ryszard, Wiesława X/5
 7. Rzepczyński Ferdynand X/38
 8. Praszel Anna, Mirosław X/78
 9. Piórkowski Aleksander, Irena X/112
10. Popławska Karina I/23a
11.Maciejczyk Bożena I/33
12. Jadczak Alicja I/75
13. Zalewski Franciszek       III/31
14. Pietrzak Wiesław X/13
15.Kasperek Dorota X/15
 
- Ogród „Koszyka”
9.  Grajcar Joanna IIA/2
10.  Zawadecka Janina IIC/3
11.  Kotas Michał III/16
12.  Mazurek Halina, Marian   X/8
13.  Marszal Kazimierz XVI/29a
14.  Słowikowska Magdalena, Zenon       XVIII/15
15.  Golisz Władysław XVI/4
 
 
- Ogród „Międzypole”
16.  Musor Zbigniew IX/3
17.  Bagiński Zbigniew IX/32  
18.  Płaskota Anna IX/34
19.  Stasiak Czesław, Jadwiga XX/2
 
 
 
 
 
 
- Ogród „Tęcza”
 
20.Jachymik Halina, Tadeusz VC/3
21.Serwa Agnieszka VC/13
22.Popławski Władysław         V/7
23.Olechnowicz Daniel V/5
24.Wituch Andrzej VD/14
 
 
Działkowcu reaguj zdecydowanie na przypadki wyrzucania śmieci

w miejscach niedozwolonych, powiadom Straż Miejską lub Policję.

Nielegalne wysypiska na drogach dojazdowych do działek zmuszają nas

do ponoszenia dodatkowych wydatków w celu ich uprzątnięcia,

Ponieważ są tam również elementy zielone, które mogą pochodzić

z naszych działek, służby porządkowe uważają, że usunięcie ich należy do Zarządu.

Wszystkie te miejsca są obecnie monitorowane 
przez Straż Miejską.

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz działkowców do wyróżnienia „Za wzorową uprawę działki” 
na uroczystościach Dożynkowych z okazji Jubileuszu 35-lecia PZD 
 
 
- Ogród „Odra-1”
 
 
 1.  Małgorzata Rajfur, Mariusz - konkurs krajowy    „Wzorowa działka roku”       I/26                     
 2.  Jakimowicz Maria, Edward - konkurs okręgowy „Wzorowa działka rekreacyjna roku” VIII/5   
 3. Wiliński Waldemar, Danuta   - konkurs okręgowy    „Wzorowa działka roku”        X/10
 1. Mazur Zenon, Joanna        X/54
 2. Pałka Krystyna, Euzebiusz IX/3
 3. Rogowski Józef I/48
 4. Dudek Mariola VI/1
 5. Szyper Józef VI/3
 6. Zając Ryszard, Wiesława X/5
 7. Rzepczyński Ferdynand X/38
 8. Praszel Anna, Mirosław X/78
 9. Piórkowski Aleksander, Irena X/112
10. Popławska Karina I/23a
11.Maciejczyk Bożena I/33
12. Jadczak Alicja I/75
13. Zalewski Franciszek       III/31
14. Pietrzak Wiesław X/13
15.Kasperek Dorota X/15
 
- Ogród „Koszyka”
9.  Grajcar Joanna IIA/2
10.  Zawadecka Janina IIC/3
11.  Kotas Michał III/16
12.  Mazurek Halina, Marian   X/8
13.  Marszal Kazimierz XVI/29a
14.  Słowikowska Magdalena, Zenon       XVIII/15
15.  Golisz Władysław XVI/4
 
 
- Ogród „Międzypole”
16.  Musor Zbigniew IX/3
17.  Bagiński Zbigniew IX/32  
18.  Płaskota Anna IX/34
19.  Stasiak Czesław, Jadwiga XX/2
 
 
 
 
 
 
- Ogród „Tęcza”
 
20.Jachymik Halina, Tadeusz VC/3
21.Serwa Agnieszka VC/13
22.Popławski Władysław         V/7
23.Olechnowicz Daniel V/5
24.Wituch Andrzej VD/14
 
 
Działkowcu reaguj zdecydowanie na przypadki wyrzucania śmieci

w miejscach niedozwolonych, powiadom Straż Miejską lub Policję.

Nielegalne wysypiska na drogach dojazdowych do działek zmuszają nas

do ponoszenia dodatkowych wydatków w celu ich uprzątnięcia,

Ponieważ są tam również elementy zielone, które mogą pochodzić

z naszych działek, służby porządkowe uważają, że usunięcie ich należy do Zarządu.

Wszystkie te miejsca są obecnie monitorowane 
przez Straż Miejską.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze względu na ścisłą kontrolę na wysypisku odpadów prosimy

nie składować sprzętu gosp. domowego:

lodówki, kuchenki elektryczne, meble itp.

oraz materiałów budowlanych:

okna, drzwi, wiadra po farbie itp.,

ponieważ grozi to cofnięciem transportu z wysypiska,

w/w sprzęt należy wywieść na własny koszt do utylizacji.

Przypominamy o zakazie wyrzucania do kontenera:

trawy, gałęzi, ścinek z żywopłotów i krzewów ozdobnych.

 

 

 
 
Wykaz działkowców do wyróżnienia „Za wzorową uprawę działki” 
na uroczystościach Dożynkowych z okazji Jubileuszu 35-lecia PZD 
 
 
- Ogród „Odra-1”
 
 
 1.  Małgorzata Rajfur, Mariusz - konkurs krajowy    „Wzorowa działka roku”       I/26                     
 2.  Jakimowicz Maria, Edward - konkurs okręgowy „Wzorowa działka rekreacyjna roku” VIII/5   
 3. Wiliński Waldemar, Danuta   - konkurs okręgowy    „Wzorowa działka roku”        X/10
 1. Mazur Zenon, Joanna        X/54
 2. Pałka Krystyna, Euzebiusz IX/3
 3. Rogowski Józef I/48
 4. Dudek Mariola VI/1
 5. Szyper Józef VI/3
 6. Zając Ryszard, Wiesława X/5
 7. Rzepczyński Ferdynand X/38
 8. Praszel Anna, Mirosław X/78
 9. Piórkowski Aleksander, Irena X/112
10. Popławska Karina I/23a
11.Maciejczyk Bożena I/33
12. Jadczak Alicja I/75
13. Zalewski Franciszek       III/31
14. Pietrzak Wiesław X/13
15.Kasperek Dorota X/15
 
- Ogród „Koszyka”
9.  Grajcar Joanna IIA/2
10.  Zawadecka Janina IIC/3
11.  Kotas Michał III/16
12.  Mazurek Halina, Marian   X/8
13.  Marszal Kazimierz XVI/29a
14.  Słowikowska Magdalena, Zenon       XVIII/15
15.  Golisz Władysław XVI/4
 
 
- Ogród „Międzypole”
16.  Musor Zbigniew IX/3
17.  Bagiński Zbigniew IX/32  
18.  Płaskota Anna IX/34
19.  Stasiak Czesław, Jadwiga XX/2
 
 
 
 
 
 
- Ogród „Tęcza”
 
20.Jachymik Halina, Tadeusz VC/3
21.Serwa Agnieszka VC/13
22.Popławski Władysław         V/7
23.Olechnowicz Daniel V/5
24.Wituch Andrzej VD/14
 
 
Działkowcu reaguj zdecydowanie na przypadki wyrzucania śmieci

w miejscach niedozwolonych, powiadom Straż Miejską lub Policję.

Nielegalne wysypiska na drogach dojazdowych do działek zmuszają nas

do ponoszenia dodatkowych wydatków w celu ich uprzątnięcia,

Ponieważ są tam również elementy zielone, które mogą pochodzić

z naszych działek, służby porządkowe uważają, że usunięcie ich należy do Zarządu.

Wszystkie te miejsca są obecnie monitorowane 
przez Straż Miejską.