Polski Związek Działkowców ROD „Odra"

         Stowarzyszenie Ogrodowe w  Warszawie

pl. Różyckiego, 45-703 Opole

        konto: 04 1050 1504 1000 0090 7522 7075

 

skr.poczt. 1463, Opole 7
tel.: +48 774 743 345, 664 194 942

NIP 754-26-29-614
Regon 007015915-12638

e-mail: rododraopole881@gmail.com

 

Biuro Zarządu czynne:

poniedziałki i czwartki od 1600 do 1900 
Kasa czynna od 1600 do 1830

   

 

                                                   Elektryk                                       Gospodarz ogrodu
                                                                                                            
                                               607 701 623                                          575 973 579
       
                                                                                

                                                  W dniach pracy Zarządu usługi bezpłatne w inne dni odpłatnie.                                           

        607 701 623                                               
 

                                                          

Składkę członkowską oraz opłaty na rzecz ogrodu i inne opłaty wynikające

z regulaminu ROD można przekazywać drogą elektroniczną  

na nasze konto>>>>

 

Dane osobowe upublokowane za zgodą elektryka i gospodarza ogrodu