Polski Związek Działkowców ROD „Odra"

         Stowarzyszenie Ogrodowe w  Warszawie

pl. Różyckiego, 45-703 Opole

        konto: 04 1050 1504 1000 0090 7522 7075

 

skr.poczt. 1463, Opole 7
tel.: +48 774 743 345, 664 194 942

NIP 754-26-29-614
Regon 007015915-12638

 

 

Biuro Zarządu czynne:

poniedziałki i czwartki od 1600 do 1900 
Kasa czynna od 1600 do 1830

   

 

                                     

           Elektryk 
   
  607 701 623 
W dniach pracy Zarządu usługi elektryka
bezpłatne w inne dni odpłatnie.   
 
                            
      Gospodarz ogrodu                         
       
         
         604 261 371
 

Dane osobowe upublikowane za zgodą elektryka i gospodarza

                                        
        607 701 623