Wykaz telefonów alarmowych i dyżurnych:

 

 

Komórkowy telefon alarmowy     112

 

Pogotowie Policyjne                      997

 

Straż Pożarna                                998

 

Pogotowie Ratunkowe                  999

 

Pogotowie Energetyczne               991

 

Pogotowie Gazowe                        992

 

I Komisariat Policji Opole ul. Cmentarna 1     77 422 35 43

 

Dyżurny                                                                77 422 25 95

Dzielnicowy (Rejon służbowy nr 14)                    77 422 35 56

                          st. sierż. Paweł Osiński                                         514 821 477

 

                                                   

Straż Miejska                                                               986

Straż Miejska – Posterunek Zaodrze                  77 402 41 87

 

Zakład Komunalny                                                 501 485 344

 

  PZD - Okręg Opolski w Opolu                            77  454 28 52

 

(e-mail: opole@pzd.pl, www.ozoopole.pzd.pl)

 

Obsługa biura zarządu ROD „ODRA”:

 

(e-mail: rododraopole881@gmail.com)

 

Biuro Zarządu i Kasa                                           77 474 33 45

Prezes Zarządu                                 664 023 120, 664 194 942

I Wiceprezes (ds. organ.- społ.)                              602 172 340

Wiceprezes (ds. gosp.- inwest.)                               606 711 299

Sekretarz                                                                 606 671 670

Skarbnik                                                                  692 677 001

Księgowa                                                                 796 442 421

Kasjerka                                                                  503 165 908

Gospodarz ogrodu                                                 WAKAT

 Elektryk ogrodu                                                      607 701 623

Opiekunka świetlicy                                               505 332 329

 

Przewodniczący Komisji Mediacyjnej

i Społeczny Instruktor Okręgowy                            668 940 094

 

Przewodniczący Komisji Energetycznej                  884 957 571

Przewodniczący Zespołu ds. wody                            660 342 772

Referat przydziału i zamiany działek                        608 455 615

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                         507 109 877