Wykaz telefonów alarmowych i dyżurnych:

 

 

Komórkowy telefon alarmowy     112

 

Pogotowie Policyjne                      997

Straż Pożarna                                998

Pogotowie Ratunkowe                  999

Pogotowie Energetyczne               991

Pogotowie Gazowe                        992

 

I Komisariat Policji Opole ul. Cmentarna 1     77 422 35 43

 

Dyżurny                                                                77 422 25 95

Dzielnicowy (Rejon służbowy nr 14)                    77 422 35 56

                                                     st.sierż. Paweł Osiatyński                                  514  821  477

                            

               Straż Miejska                                                               986

Straż Miejska – Posterunek Zaodrze                  77 402 41 87

 

Zakład Komunalny                                                 501 485 344

 

  PZD - Okręg Opolski w Opolu                            77  454 28 52

 

 

Obsługa biura zarządu ROD „ODRA”:

 

 

 

Biuro Zarządu i Kasa                                             77 474 33 45

Prezes Zarządu                                                        664 194 942

I Wiceprezes (ds. organ.- społ.)                              602 172 340

Wiceprezes (ds. gosp.- inwest.)                               606 711 299

Sekretarz                                                                   77 474 33 45

Skarbnik                                                                     884 957 571

Księgowa                                                                    796 442 421

Kasjerka                                                                     503 165 908

Gospodarz ogrodu                                                     604 261 371

Elektryk ogrodu                                                          607 701 623

Opiekunka świetlicy                                                   505 332 329

 

                                                                                            

Przewodniczący Komisji Mediacyjnej

                      i Społeczny Instruktor Okręgowy                               668 940 094                            

Przewodniczący Zespołu ds. wody                            660 342 772

Referat przydziału i zamiany działek                          608 455 615

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej                          507 109 877

 Przewodniczący Komisji Energetycznej                    884 957 571