Skład Okręgowego Zarządu Opolskiego PZD

 

Kozera Bartłomiej

Prezes, Członek Prezydium

Mikrut Czesław

Wiceprezes, Członek Prezydium

Strzelec Teresa

Wiceprezes, Członek Prezydium

Maj Władysław

Sekretarz, Członek Prezydium

Gręda Jan

Skarbnik, Członek Prezydium

Bodnarczuk Ryszard

Członek, Członek Prezydium

Kurek Władysław

Członek, Członek Prezydium

Popielarczyk Zygmunt

Członek, Członek Prezydium

Zakrzewski Jerzy

Członek, Członek Prezydium

Baranowski Stefan

Członek

Chochołowicz Stefan

Członek

Falkowski Antoni

Członek

Jaszewski Józef

Członek

Klarzyńska Lidia

Członek

Nogieć Marek

Członek

Pulka Brygida

Członek

Rogoża Janusz

Członek

Szaniec Edward

Członek

Bogdan Fil

Członek

Tereskiewicz Zdzisław

Członek

Wojtala Manfred

Członek