Okręgowy Zarząd Opolski Polskiego Związku Działkowców w Opolu, 
                                                                         ul. Ludwika Solskiego 15
                                                                                  45-564 Opole
                                                                             Tel/fax. 77/ 454 28 52
                                                                            e- mail: opole@pzd.pl
                                                    Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1600