Wiosenny przegląd działek  miał miejsce od dnia 4 do 7 czerwca 2019 roku.

Na poszczególnych ogrodach komisje dokonały przeglądu pod kątem zagospodarowania, 

wyglądu estetycznego oraz wykonania zaleceń z przeglądu jesiennego. 

 
 
 
 
 
 

w opracowaniu

Wyznaczone miejsca do składania gałęzi:

sektor "Odra-1" - obok biura Zarządu

sektor "Tęcza" na tzw. "placu Mariana"

sektor "Koszyka" - skrzyżowanie aleji pierwszej i drugiej 

sektor "Międzypole" - wyznaczone miejsce obok parkingu