Wiosenny przegląd działek  miał miejsce od dnia 5 do 8 czerwca 2018 roku.

Na poszczególnych ogrodach komisje dokonały przeglądu pod kątem zagospodarowania, 

wyglądu estetycznego oraz wykonania zaleceń z przeglądu jesiennego. 

 
 
 
 
 Wyniki przeglądu w zakładkach sektorów