Wiosenny przegląd działek  miał miejsce od dnia 4 do 7 czerwca 2019 roku.

Na poszczególnych ogrodach komisje dokonały przeglądu pod kątem zagospodarowania, 

wyglądu estetycznego oraz wykonania zaleceń z przeglądu jesiennego.