Napisz do nas a zamieścimy Twoje ogłoszenie.

 

 

Działki  zgłoszone  do  sprzedaży wg. stanu na 1.07.2018 r.

 

Sektor "Międzypole"

brak wolnych dzialek

 

 

 

     

Sektor "Odra 1"

   

                                                                                        

1. AL.I/dz.28; 400m2, fundament pod altanę, szklarnia, prąd, woda,

    kompostownik, drzewa i krzewy owocowe, trzy rodzaje winogron, maliny.

    8.000 zł (ostateczna), Tel.: 728 574 789

2.  Al.I/dz.99 -- przejęta przez zarząd ROD; 294 m2, altana murowana z przybudówką, 

     bez prądu i wody, drzewa owocowe, 4 warkocze winogron, krzewy agrestu oraz krzewy

      ozdobne z dominacją bukszpanu.

     6.000 zł - cena przetargowa, Tel.: 509 826 351, 530 310 220

 

     

                                                                  Sektor "Tęcza"

                                 

1. Al.5/dz.13; 300m2, altana drewniana, prąd, woda, pompa elektryczna, kosiarka i inne 

    narzędzia ogrodnicze, drzewa i krzewy owocowe.

    Cena do uzgodnienia, Tel. 77 457 09 08

 

 

Sektor "Koszyka"

           

                       1. Al.XVIII/dz.4 ; 3002, altana drewniana, woda, prąd, pompa elektryczna, 

                           kosiarka. Drzewa i krzewy owocowe. 

                           5.500 zł, Tel.: 724 182 278

                       2. Al.XII/dz.2; 200m2, altana drewniana, umeblowana, lodówka, meble ogrodowe,

                           drzewa owocowe, krzewy ozdobne, prąd, woda.

                           12.000 zł, Tel.: 510 477 653

                            

 

Sprzedaż działki a podatek dochodowy od osób fizycznych

Przy ,,sprzedaży" działki często pojawia się wątpliwość, czy od ceny uzyskanej w wyniku przeniesienia dzierżawy działkowej i sprzedaży nasadzeń i naniesień na działce w ROD należy odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych.

Odpowiedz na to pytanie brzmi następująco, w chwili obecnej uznaje się, że ,,sprzedaż" działki w ROD jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wynika to z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że ,,opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaj wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku". A wśród dochodów, które nie są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie ma wymienionych dochodów uzyskanych ze sprzeday działki wł ROD.

Potwierdzaj to liczne interpretacje podatkowe wydane w indywidualnych sprawach przez dyrektorów izb skarbowych (a obecnie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej) wysętpujących w imieniu ministra finansów, a także orzeczenia sądowe np. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 26.02.2013 r. (I SA/Gd 1/13). Zgodnie z nimi, dziłlkowiec jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od ,,sprzedaży" działki.

Wątpliwości organów pojawiają się tylko na tle tego, czy ,,sprzedaż" działki powinna być rozumiana jako przeniesienie przez działkowca praw i obowiązków wynikających z prawa majątkowego (dzierżawy działkowej) pociągającą za sobą skutek w postaci przeniesienia własności nasadzeń, urzdzeń i obiektów wykonanych przez zbywającego, znajdujących się na działce czy też te kwestie powinny by traktowane oddzielnie (osobno powinno by opodatkowane przeniesienie prawa do dzialki i osobno sprzedaż altan, nasadzeń i urzdzeń na dzialce w ROD).

Tym problemem, w ostatnim czasie zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, który w wyroku z dnia 4 padziernika 2016 r. (sygn. akt I SA/Bd 526/16) ­ wyrok nieprawomocny, stanął na stanowisku, że ,,przeniesienie praw i obowizków wynikających z umowy dzierżawy dzialkowej nie jest tozsame z prawem przeniesienia własności nasadzeń, urządzeń i obiektów, stanowiących własność dzialkowca". W ten sposób, Sąd zakwestionował dotychczasowe orzecznictwo i poglądy Ministerstwa Finansów, że podatek PIT należy płacić od całości dochodu osiągnitego przez dzialkowca zbywajcego dzialkę, czyli za prawo do dzialki i prawo wlasności naniesień i nasadzeń..

 

zródło: Zielona Rzeczpospolita wiosna 2017