Prezes Zarządu 

Prezes

                                                          Zygmunt Popielarczyk                                                                

          tel. 664-194-942      

 

                                                                                               

      

                            Pierwszy Wiceprezes                            Wiceprezes

                                                                      

                                       Rajmund Grajcar                                            Józef Orłowski

                           ds. organizacyjno-społecznych               ds. inwestycyjno-gospodarczych

                                     tel. 602-172-340                                             tel. 606-711-299        

                                                       

     

                                    

                                                                                                          

                                          Sekretarz Zarządu                                Skarbnik Zarządu

                      

                                                                                                                          

                               Barbara Barcz-Berdak                 Bednarz Mariusz

                                                                     

 

                                                  

                                      Członkowie Zarządu     

 

                                                                   

                                                                      

                                                                                          

                                                                                                 

                             Anna Sitkowska                                                 Halina Ross                                                                         

                                                                                

                                                             

                                                            Leon Kukielka                                                     Aleksander Piórkowski 

                                                                                                                                        

                             Dane osobowe upublikowane za zgodą członków Zarządu ROD "Odra"