Prezes Zarządu 

Prezes

                                                          Zygmunt Popielarczyk                                                                

          tel. 664-194-942      

 

                                                                                               

      

                                 Pierwszy Wiceprezes                             Wiceprezes

                                                                      

                                       Rajmund Grajcar                                         Józef Orłowski

                           ds. organizacyjno-społecznych               ds. inwestycyjno-gospodarczych

                                     tel. 602-172-340                                             tel. 606-711-299        

                                                       

     

                                    

                                                                                                          

                                             Sekretarz Zarządu                                Skarbnik Zarządu

                      

                                                                         

                                                                                                                   

                                                                                                                                  

                                               Barbara Barcz-Berdak                                                                      

 

                                                  

                                      Członkowie Zarządu     

 

                                                                   

                                                                      

                                                                                          

                                                                                                 

                                 Anna Sitkowska                                   Janina Zawadecka                                             

                                                                                

                                                             

                                                 Leon Kukielka                                                    Mariusz Bednarz

                                                                                                                                        

                                                                                                                                  

                                             Aleksander Piórkowski                          Władysław Popławski

 

Dane osobowe upublikowane za zgodą członków Zarządu ROD "Odra"