Komisja Rewizyjna  

  

 

          1. Bożena KĄCKA                        - Przewodnicząca

 

2. Agnieszka Dąbrowska             -  Zastępca

                   

3. Bogdan Sawala                         - Sekretarz

 

4. Halina ROSS                              - Członek

 

 5. Agnieszka Dąbrowska             - Członek

 

 6. Jaworski Stanisław                  - Członek

 

 

dane upublikowane za zgodą w/w