Komisja Rewizyjna  

      1. Bożena KĄCKA                        - Przewodnicząca

 

         2. Bogdan SAWALA                     - Z-ca Przewodniczącej

 

         3. Halina ROSS                             - Członek

 

         4. Agnieszka Dąbrowska             - Członek

 

      5. Krzysztofa Nowak                     - Członek