Dodatkowe opłaty wnoszone przez działkowców w roku nabycia prawa do działki:

1. Podwyższona opłata ogrodowa na pokrycie wydatków o których mowa w §150 ust.3.pkt.1Statutu, 

    związanych z utrzymaniem infrastruktury ogrodowej  (tzw. inwestycyjne)-430 zł

2.Podwyższona opłata ogrodowa na pokrycie wydatków,

 o których mowa w §150 ust.3.pkt.5 Statutu, 

związanych z zarządzaniem ROD (tzw. wpisowe) z podziałem wpłaty na Fundusz Oświatowy PZD;

 ROD - 20% = 40 zł, OZO - 60%= 120 zł i KR -20% = 40 zł - 200 zł